32.3 C
Manila
Sabado, Hunyo 15, 2024

KWF Dap-ayan sa Awiting Bayan

- Advertisement -
- Advertisement -

LUMAHOK sa online dap-ayan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at matuto hinggil sa ating mga awiting bayan. Online na talakayan ito hinggil sa awiting bayan na may pagbabahagi ng mga estratehiya sa pagtuturo nito. Ang Dap-Ayan sa Awiting Bayan ay mangyayari sa Setyembre 29, 2023, 3-5 ng hapon.

Magkakaloob ang KWF ng akses sa materyales pampagkatuto at sertipiko ng paglahok. BIbigyan din ng KWF merchandise ang mga piling kalahok.

Libre at bukas sa publiko ang pagpapatalâ rito sa  https://forms.gle/7k5CSs4BHtcTV3an8.

Para sa iba pang gawain at proyekto, bisitahin ang kwf.gov.ph

- Advertisement -
- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -