30.7 C
Manila
Huwebes, Hunyo 20, 2024

Panawagan sa paglahok sa Salinayan 2023: Seminar-Training sa Batayang Pagsasalin sa Visayas

- Advertisement -
- Advertisement -

INAANYAYAHAN ang mga pamahalaang lokal at iba pang publikong entidad sa Visayas na magpadala ng aplikasyon sa paglahok sa isasagawang Salinayan 2023: Seminar-Training sa Batayang Pagsasalin na isasagawa sa Oktubre 24-26, 2023 sa pamamaraang HyFlex katuwang ang Cebu Normal University, Lungsod Cebu.

Layunin ng Salinayan na linangin ang kasanayan ng mga empleyado ng mga publikong entidad hinggil sa pagsasalin gamit ang wikang Filipino sa mga pubikong transaksiyon, paggamit nito sa mga pormularyo at iba pang mga opisyal na dokumento, at maging mabisang kasangkapan sa mas episyenteng komunikasyong tuon sa serbisyo publiko.

Tatanggap lamang ang KWF ng opisyal na intensiyon ng paglahok hanggang  Oktubre 9, 2023 sa pamamagitan ng pagsagot sa https://forms.gle/WVXkCnrAMg7WsptT6. Makalipas ang rehistrasyon, magpapadala ng pabatid ang KWF kung isa kayo bilang kinatawan ng inyong opisina sa nakapasok sa limitadong bilang ng inaasahang kalahok sa isasagawang seminar-training.

Ang Salinayan 2023: Seminar-Training sa Batayang Pagsasalin ay isa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng KWF sa pangunguna ng Sangay ng Salin.

- Advertisement -
- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -