30.7 C
Manila
Huwebes, Hunyo 20, 2024

Mensahe ni BP Sara sa paggunita ng Mahal na Araw

- Advertisement -
- Advertisement -

Mga kababayan,

Ngayong panahon ng Kuwaresma, kaisa ako ng ating mga kapatid na nananampalataya kay Hesu Kristo, sa pag-alala sa Kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa kaligtasan ng sanlibutan.

Naisulat sa Biblya ang Kaniyang wagas na kadakilaan at pagmamahal para sa ating lahat. Ito ang dahilan kung bakit sinunod Niya ang kalooban ng Diyos Ama na mapako sa krus at ialay ang Kaniyang buhay.

Kaya naman, hangad ko na sa panahong ito ng ating pagninilay-nilay ay alalahanin natin ang Kaniyang kabutihan. Isapuso’t isip natin ang Kaniyang mga naging sakripisyo at patuloy pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya.

Nawa’y maging gabay ang Kaniyang mga aral at salita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Kasama sa aking panalangin ang kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa.

Maging inspirasyon sana natin ang pagkakataong ito upang ipagpatuloy ang ating Maka-Diyos at demokratikong mithiin para sa bayan at bumuo ng isang mapayapang bansa.

Patnubayan nawa tayo ng Poong Maykapal.

Sara Z. Duterte
Vice President of the Philippines
Secretary of the Department of Education

- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -