34.5 C
Manila
Sabado, Hunyo 15, 2024

Panawagan sa panukalang proyekto ng 2024 grant sa pagdodokumento ng wika at kultura ng Pilipinas

- Advertisement -
- Advertisement -

INAANYAYAHAN ang mga mananaliksik na nása larang ng Filipino, Antropolohiya, Lingguwistika, Kasaysayan, at mga kaugnay na disipilina; gayundin, ang mga tagapagsalita ng katutubong wika at kasapi ng katutubong pamayanang kultural na magsumite ng aplikasyon at panukala para idokumento ang wika at kultura ng mga katutubong pamayanang kultural ng Pilipinas.

Ang hulíng araw ng pagsusumite ng aplikasyon at panukala ay sa Oktubre 30, 2023. Ang mapipiling mga aplikante ay pagkakalooban ng Komisyon sa Wikang Filipino ng grant na hindi bababa sa P300,000.00.

Layunin ng proyekto na masaliksik o maidokumento ang lahat ng wikang katutubo ng Pilipinas, matukoy at mabalida ang sitwasyong pangwika at pangkultura ng komunidad, at makapaglimbag ng mga manuskrito na tutugon sa kakulangan ng mga pag-aaral hinggil sa wika at kultura ng katutubong pamayanang kultural.

Para sa pagsusumite ng aplikasyon at panukala, i-click ang https://bit.ly/KWFdokumentasyon2024.

Para sa tuntunin, pormularyo ng panukala, gabay na mga tanong, iskedyul ng pagsasagawa ng proyekto, at mga wika ng Pilipinas, i-click ang https://bit.ly/KWFgrantDokumento.

- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -